Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et ejus lumen inspicitur" i). Ipso die Eligii episcopi et confessoris 2) nature Deoque concessit; appositus est patribus suis in domo capitulari, habens lapidem suo nomine insculptum. Cujus anima requiescat in perpetua pace. Amen.

Lambertus abbas XXIX 3).

Interea 4), dum hec agerentur, electus est dominus Lambertus Heelt, qui vivo adhuc domino Elberto ad

1) Didymus werd -j- 340 te Alexandrië geboren, waar hij lauger dan ;>0 jaren aan het hoofd der catecheten stond. Reeds als kind had hij het gezichtsvermogen verloren. Hij was een aanhanger van Origenes en liet dogmatische en exegetische geschriften na. Hij bestreed Arius in zijn werk De Trinitate; van hem bezit men nog. De Spiritu Sancto en: Contra Manichaeos. Vgl. Herder's Kirchenlexikon in voce. De desbetreffende plaats uit het leven van S. Antonius luidt: „Quodam tempore cum B. Antonius a S. Athanasio Alexandrie Episcopo propter confutationem haereticorum in urbem esset adductus, perrexit ad eum Didymus, vir eruditissimus, captus oculis. Cumque multa de Scripturis Sanctis loquerentur inter ceteras sermocinationes, quas de sanctis voluminibus habebant, cum Antonius miraretur ingenium eius et acumen animi collaudaret, sciscitum ait ad eum: „Non tristis es, quod oculis carneis careas?" Et cum ille prae pudore reticeret, secundo retroque eum interrogans Antonius, tandem elicuit, ut moerorem animi simphciter faieretur. Cui Antonius ait: „Miror prudentem virum eius rei dolere damnum, quam formicae et muscae et culices habent, et non potius laetari illius possessione, quam Sancti et Apostoli meruerunt. Melius enim multo est spiritu videre quam carne et ïllos oculos possidere, in quos peccati festuca non possit incidere, quam illos, qui solo visu per concupiscentiam possunt hominem in mteritum gehennae mittere." (Acta Sanct. Boll. Jan. XI, blz. 145 vlg.) Het is duidelijk, dat onze kroniekschrijver deze plaats voor zich had.

2) 1 December 1522.

3) Hier eindigt AG I en begint in B een eenigszins latere hand. Hier ook heeft H. de opmerking: „Hactenus in MS. domi de Aduwert."

4) Dit begin van het leven van Lambertus Helt is geheel overbodig, sluit niet aan bij het vorige en is bovendien zeer verward en slecht gesteld. Ik vermoed, dat het bestemd is geweest om bij de definitieve vaststelling van den tekst te vervallen. Daar het

Sluiten