Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apprehendentes, primum in suis quemque aedibus einde vero in una domo congregatos, nocte dieque civibus armatis custodierunt ')• Atque in hac detentione novus illo spei tam amplae famosissimusque abbas nescio an magis poenitentia ductus an potius dolore tabeque exanimatus, 29 Januarii die anno 1578 vitae valedixit, suos complices in magno moerore constitutos suo non tantum consilio verum etiam corporali ac nunquam reditura praesentia destitutos relinquens Corpus nihilominus libere non modo dimissum verum etiam milite non inermi sequonte extra portam ad navem deductum, venit in Adwerth atque, quod insolens est contraque consuetudinem abbatum, in c ante summum altare juxta tumulum D.Emanuelis episcopi Cremonensis sepelitur, grandi lapide cum nominis inscriptione sepulcro ipsius super imposito. Anima ejus omniuinque fidelium requiescant im perpetua pace. Amen.

1) Zie over deze gewelddadige handeling de studie van mr. C. I>. I.. u gers, De gevangenschap der Ommelander Ileeren in 1577 in den Gron. Volksalmanak voor 189G blz. 192 vlg. In het Aduar'der refugium werden behalve de abt van dit klooster die van Selwerd Thesinge, Rottum en Oldenklooster b.j den D..m opgesloten. De hoofdzaak, d.e Stad en Lande destijds verdeelde, was het stapelrecht der stad dat deze met hand en tand zelfs gewelddadig handde Omm" 7 Trd ,SteedS d00r de Koning bpe»nstigd, waardoor de Ommelanden hoe langer hoe meer naar de zijde der Staten

weiden gedreven. Zelfs zeiden zij het verbond met de stad van 482 formeel o\> Van het Aduarder huis, waar de abten sedert

UZr ZKte": Werde" "j "let dG ^vangen edelen den 12 December overgebracht naar het huis van dr. Westendorp naast

den Martinitoren. Daar is Arnoldus Kenninck evenwel niet overleden. Toen deze namelijk tengevolge van de onvoldoende luchtverversching en de slechte behandeling ziek werd, werd hij naar liet refugium overgebracht, waar hij den 29 Januari 1578 is gestorven. Eerst den 22 December van dat jaar werden de laatste gevangenen in vrijheid gesteld.

Sluiten