Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1582 n1. 104. Pachtbrief, waarbij Johannes Greven, abt van Aduard, Cecilia Benninge, priorin, Grete Janssens, subpriorin, Geese van Overhagen, keldersche, enz. van Trimunt verlengen ten behoeve van Alyt wed Claes Torringa en haar tweeden man Luytien Geerts de pacht van Torringelant. Allerheiligen (1 November). (Afschrift).

1612 n°. 56. Verzegeling, waarbij Johan Jantzen anders Backer en zjjne echtgenoot, wonende aan de Vischmarkt zuidzijde , waar de Drie gouden roemers voor in den gevel staan, verkoopen aan den gewezen abt tho Aduard eene jaarlijksche rente uit hun hof buiten de Heerepoort, door hen gekocht van Jacob Cuba alias Roeber. 5 Mei.

Sluiten