Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Corpus-landen vuorscreven.

Berent Jansz., schoemaecker buyten die noorderpoort *), heft int verzet 2) dartien grasen 3) lantz an diversche stucken; ergo

hier gestelt by njhil.

Joban Fransz. heeft int verzet 29 grazen

lantz; ergo hier

Johan van Winssum heeft int verzet 14 graezen lantz, solde darenboven thuyer gegeven hebben veertien daler, dwelcke hem geremitteert worden, vermitz dzelve landen an eenen anderen verhuyert zijn;

ergo alhier „ihil.

Juffrouwe Tetke Jarges heeft int verzet 29 graezen lantz, geeft darenboven te huyer, ende desen rentmeester untfangen heeft, thien daler; facit in Carolusguldens

ter somme van - 15- 0-0

Cornelis Cock heeft int verzet seven ende twintich graezen lantz, tgras twee Embder guldens, mitz cortende van wegen 81Jn geltzrenten vjjff ende dartich Embder gulden; comt voor toverscot bij dezen rentmeester untfangen, veertien daler achtehalve stuvers Brabantz; facit ... - 21- 7-4

Den E Borgemeester Melle Coenders 4)

heeft achtien grazen lantz, boven tgene

■1) Bedoeld is natuurlijk de noorderpoort van het klooster, een plaatsbepaling, die nog in de buurt van Aduard bekend is.

2) Int verzet beteekent in onderpand: vandaar dan ook, dat voor deze landerijen geen huur wordt berekend. Alleen als het „int verzet" gegeven land meer waarde heeft dan de schuld, wordt er huur voor gegeven.

3) Een gras land was en is ongeveer een halve hectare.

4) Mello Coenders, uit het beroemde Groningsche geslacht.

Bijdr. en Meded. XXIII. 10

Sluiten