Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van seshondert sevenveertich gl. twalleff

st. vier pl -647-12-4

Landen op de Hoge Meeden !).

Temme Cornelis gebruyct tachtich graezen

lantz, tgras een daler, comt in car. gulden. -120- 0-0 Jacob Dreuwers bruyct 76 graesen lantz,

facit -114- 0-0

Dreuwer Reintiens ofte haer zoon bruyct

achtentzestich graezen lants, facit . . . -102- 0-0

Edse Bouwes bruyct sessentseventich

graezen lantz, tgras een daler, comt . . -114- 0-0

Eetke Stollinge-plaetse is 65 grazen lantz, tgras een daler; hiervan bruyct Abel

Groeningh 9 grazen, comt - 97-10-0

Johan Knarsius weduwe, nu Johan

Pietersz., bruyct 52 graezen, facit. . . - 78- 0-0 Johan Tijmens bruyct 84 graezen lantz,

facit -126-0-0

Cornelis Thonis bruyct 38 graesen lantz,

facit -57- 0-0

Jan Rempts bruyct 49 graezen hoochlant ende 25 graezen leechlant2), tgras

vant hogelant een daler, facit .... - 73-10-0 Jijtien Louwes weduwe bruyct 50'/2

grazen lantz, facit - 75-15-0

Koene Jansz., nu Egbert Dirricksz.,

bruyct 491/2 graezen lantz, facit . . . - 74- 5-0

Gerrit Jouckes bruyct 34 graezen lants,

tgras een daler, facit - 51- 0-0

1) Hoogemeeden ligt een half uurtje ten zuidoosten van Aduard.

2) Waarschijnlijk bedoelt de rekening met hoogland kleiland, gelijk nog de Groningsche kleistreek tussehen het Uietdiep en Damsterdiep, behalve de gemeenten Bedum en Ten Boer, het hoogelaud heet. Laagland zal dan veenland zijn , dat 's winters onder water loopt.

10*

Sluiten