Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graesen lantz, tgras een Enibder gulden,

in munte deser rekeninge - 6-15-0

Huge Cornelis up Jan Fockes-plaetz bruyct 10l/2 grasen lantz, tgras int ansien vant gebruyck van de weyde up de wech 5 arentz gulden, facit - 19-13-6

Dijclcsters ofte Legemeetsters ').

Evert Fockes bruyct 22 graesen lantz hoochlantz ende 37 graesen leechlandt,

tgras vant hoogelant voor een daler, comt

in Carolus-gl - 33- 0-0

Claes Jansz. bruyct 23 graesen lantz hooclilant ende 25'/o graesen leechlant,

tgras vant hoogelant voor een daler, facit

in munte deses - 34-10-0

Ileynderick Harmens toe Hoochkerck bij de cleyuve bruyct lionderttwaleff graesen leechlant; maer also dese landen woest leggende, heeft desen rentmeester daervan

nyet ontfangen; ergo hier - nihil.

Jacob Temmes bruyct 36 graesen hoochlant ende 371 /2 graezen leechlandt, tgras vant hogelant voor een daler, comt . . - 54- 0-0

Jacob Cornelisz. bruyct 22 graezen hoochlant ende 32 grazen leechlandt, tgras vant hogelant voor een daler, facit . . - 33- 0-0

Jan Pietersz. bruyct 51 graezen hoochlant, ende in de gae 2) 4 grazen, tgras vant hogelant voor een daler, comt .... - 76-10-0

1) Legemeeden ligt ten zuiden van Aduard tusschen Zuidhorn en Hoogkerk. Even benoorden dit dorp ligt een weg, de Munnekedijk. Zoo zal de benaming: „Dijcksters ofte Legemeetsters' zijn te verklaren.

2) Ga of goa is laag land met ondergrond van veen en derrie. Nog bestaat de Noord- en Zuidhornerga ten westen van deze

orpen, waar de kaart van Beckeringh enkel De Gaa heeft,

Sluiten