Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen dSlachdjjck, comt driendartich daler,

facit in munte deser rekeninge dsomme van - 49-10-0

Lambert Pieters, nu Pieter Jansz , bruyct vijffenveertich graezen lantz, daervan zijn vierentwintich binnen ende eenentwintich buyten dSlachdijck, ider gras als voorsz.,

comt 34 V2 daler, in Carolus-guldens . . - 51-15-0

Huige Cornelis, nu Harmen Frericks,

bruyct 121/2 graezen lantz; daervan zijn 5'/a graezen in de gae, vijff grazen buyten ende twee graezen binnen die Slachdijck,

comt 41/2 daler, facit in munte deser. . - 6-15-0

Johan Pietersz., nu Jan Claesz., bruyct vijftich graezen; daervan zijn 45 graezen buyten ende vijff graezen binnen dSlachdijck, comt 27V2 daler, facit - 41- 5-0

Jacob Dirricksz. heeft in verzet thien graezen lantz, ergo hier - nihil.

Coeters in de voorsc. karspelen.

Johan Syckens, nu Harryt Tyabbens,

geeft na de abtzlegger thien Embder gulden; heeft verclaert te hebben vijftehalve graezen lantz in de gae ende elleftehalve graezen ander lant, daervan, zoo van garsthuyre ende anders, untfangen. . . - 7-16-2

Bartolmeeus Sickes, nu Jan Jansz., geeft na de abtzbouck thien Embder gulden;

heeft verclaert te hebben 4'/2 graesen lantz in de gae ende 1072 grazen ander lant, daervan, zoo van garsthuyer als anders,

untfangen * 7-16-2

Harmen Fockes, nu Jan Lubbertz, geeft na de abtzbouck vijff oort daler, facit. . - 1-17-4

Lubbert Harmens, nu Dirrick Frericks,

geft na de abtzlegger 25 Embder gulden - 28- 2-4

Sluiten