Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berent Cleverinck, nu Reintien Berentz,

bruyct 59 graezen lantz, tgras een Embder

gl. gerekent, facit - 66- 7 4

Cornelis Jacobs te Alingehuys *) heeft

103 graesen lantz, comt -115-17-4

Cornelis Jacobs heeft in verset 85 graesen lantz, ergo hier - nihil.

Wirck Moma heeft 71 graezen lantz, tgras

een Embder gulden, facit - 79-17-4

Claes Jansz. heeft 79 graesen, tgras een Embder gulden gerekent, facit .... - 88-17-4

Ubel Floris, nu Pieter Foppes, heeft 48V-2 graezen lantz na de abtzlegger ende dorch verwisselinge van Jan Fransz. 6 graezen,

tgras een Embder gulden, comt. . . . - 61- 6-2

Temme Reinties heeft 58'/2 graezen lantz, tgras een Embder gulden gerekent,

facit 65-16-2

Elle Willems heeft 53V3 graesen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit. - 60- 3-6

Albert Jansz. heeft 34 graezen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit. - 75- 7-4

Mente Claesz. heeft 67 graesen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit - 75- 7-4

Renger Jansz. heeft 6'/2 graesen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit. - 69- 3-6

Johan Ulffers te Aelingehuyzzen heeft 100 graezen lantz, tgras een Embder gulden

gerekent, facit -112-10-0

Cornelis Claesz., nu Claes Cornelisz.,

heeft 69 graezen lantz; hiervan getogen 8 graezen, staende up Claes Mentesheer,

1) Alingehuis is een boerderij bij Winsum, toen ten westen, thans ten oosten van het Reitdiep.

Sluiten