Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dellis, heeft 52 graezen lantz, tgras een

Embder gulden gerekent, facit .... - 58-10-0

Pieter Jansz. ofte den weert up Steentil heeft 44 graezen lantz, tgras een Embder gulden gerekent, facit in Carolus guldens dsomma van - 49-10-0

Landen toe Leechkerck x).

Cornelis Meertens, nu Roeleff Zwartwolt,

heeft 33 graezen lantz, daervan elleff graezen leechlant zijn, tgras van de 22 graezen voor een Embder gulden gerekent,

facit in Carolus-guldens - 24-15-0

Jacob Claesz. heeft 45 graezen leechlant, daervan tyde deser rekeninge niet

van is gecommen, ergo hier - nihil.

Johan Gerrits, nu Luloff Diuerts, heft 30 graezen, daeronder wesende een gras leechlantz, tgras van de 29 grasen voor een

Embder gulden, facit - 32-12-4

Claes Jansz. up Gaeyckemadijck heeft 64 graezen lantz, daeronder zijn vier graezen leechlant, tgras van de 60 grasen gerekent tot een Embder gulden, facit . - 67-10-0

Hinderick ter Till heeft 60 graesen lantz, daervan een dardendeel leechlant zijn, tgras van de 40 graezen een Embder gulden, facit - 45- 0-0

1588/9, 1592,3 en zat namens de stad in de Hoofdmannenkamer in 1577/78, 1582/3, 1586/7 en 1590/1. Hij was een der krachtigste hoofden der Spaansche partij en werd herhaaldelijk naar Brussel en zelfs naar Madrid gezonden om hulp voor het bedreigde Groningen te vragen. De Reductie van 1594 zette hem natuurlijk uit alle bedieningen, terwijl hij zich te Brussel bevond om nog pen laatste poging te doen om de regeering tot het ontzet van Groningen te bewegen.

1) Leegkerk ligt ten zuiden van Aduard.

11*

Sluiten