Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lippe Jansz. heeft 67 graesen lantz,

daeronder zijn 50 graezen hoochlant, tgras een Embder gulden gerekent, facit . . - 56- 5-0

Ileynderick Jacobs, nu Melis Jacobs,

heeft 15 grasen leechlant, ergo hier . . - nihil. Jacob Holl heeft 18 grasen leechlandt,

er8° nihil.

Pieter Mertens heeft 44 graezen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit. - 49-10-0

Roeloft Jansz. heeft 53l/j graesen lantz,

daeronder zijn elleft' grasen hoochlant, tgras een Embder gulden gerekent, facit. . . - 12- 7-4

Johan Fockes heeft 32 graesen leechlant, ergo hier nihil.

Veyt Reyngers, nu Pieter Rengers, heeft 2 graezen lantz, tgras een Embder

gulden gerekent, facit - 63-11-2

Willem Oldebuer heeft 12 graesen leechlantz, is in tyde deser rekeninge nyefc van

gecommen, ergo hier nihil.

Benedictus Taeckes heeft 3'/2 graezen

leechlant, ergo hier nihil.

Daniël Rengers up het Washuys ') heeft int verzet 20 graesen hoochlant ende 8

graezen leechlant, ergo hier nihil.

Berent Jacobs heeft 70 graesen leechlant, ergo hier nihü.

Landen toe Maerslacht ende Schilligeham 2).

Dirrick Reiners heeft 84 graesen lantz,

1) Het Washuys, thans nog als Waschhuis of De waschhuizen hekend, was een voorwerk (boerderij) van het klooster aan het Aduarderdiep. Het heette van oudsher Waseghhuisen (Oorkondenboek no. Ü38) en zal dan heeten naar het geslacht Wasinghe.

2) Maarslag en Schillingeham liggen even benoorden de groole kniebocht van het Rietdiep.

Sluiten