Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49 graezen lantz, tgras een Embder gulden

gerekent, facit -55-2-4

Cornelis Wiersma te Rollingeweer ')

heeft 109 graezen lantz, tgras een Embder

gulden gerekent, facit -122-12-4

ende voor tswijn 6 daler, facit . . - 9- 0-0 Onne Sygers heeft 33 graessen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit - 37- 2-4

Roeloff Gerritz heeft 60 graesen lantz;

noch 15 graezen, dwelcke hy sustineert begrepen toe zijn in de 60 daler huyer,

facit die 60 daler q.q

ende voort swijn 6 daler, facit ... 9- 0-0 Johan Pieters heeft omtrent 42 grasen lants, tgras een Embder guldon gerekent,

facit 47-5-0

Johan Oltgerts heft int verset 67 graezen lantz, ergo nihü

Claes Lambertz te Baffelt 3) heeft 32 juck lantz, geeft jairlicx 20 Embder gulden,

facit 22-10-0

Pieter Onnes heeft 42 graezen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit - 47- 5-0 Ewke Ennes heeft 94 grasen lantz, tgras

een daler, facit -141- 0-0

Johan Claesz. heft 45 graesen lantz;

noch 35 graezen lantz, dewelcke hy sustineert begrepen toe zijn in de 45 graezen,

tzamen maer voor te geven 20 daler, facit. - 30- 0-0 Maritgen Tebbens heft 12 grasen lantz,

tgras een daler gerekent, facit 18-0-0

-Taecke Ennes heeft 46 graesen lantz,

tgras een daler, facit -69-0-0

1) Rollingeweer is een boerderij bij Maarslai'

2) Baflo,

Sluiten