Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laurens Huysman, nu Evert Symons,

heft int verzet 12 graezen lantz, ergo . - nihil.

Melle Haycs, nu Cornelis Ennes, heft int verzet omtrent 70 graesen lantz, ergo . - nihil.

Landen in de Roede Schoei *).

Lambert Syuwertz, nu Sywcrt Lambertz,

heeft 70 graezen lantz, tgras een Embder gulden gerekent, in munte deser rekeninge

dsomme van " <8-15-0

Claes Tonis, nu Luytien Jacobs, heft 80 graezen lantz in plaetze van de 68 graezen,

tgras een Embder gulden gerekent, facit - 90- 0-0

Maertien, nu Gele, Sickens heeft hondert dartien graesen lants; vermitz eenige questie vant gebruyek tgras voor een daler augenomen; ende dewyle haer nabueren van nyeus niet gehuyert hebben, is haer tot naerder dispositie van de Heren dselve nabueren gelijck gelaten, tgras voor een Embder gulden gerekent, facit .... -127- 2-4

Gerrit Dirricksz. heeft 80 graezen lantz,

tgras een Embder gulden gerekent, facit

in Carolus gulden -90-0-0

Pieter Dorenbosch, nu Cornelis Dorcnbosch, heeft 72 graezen lantz, tgras een Embder gulden gerekent, facit .... - 79-17-4 ende heeft in versettinge omtrent 27

graezen lantz, ergo hier - nihil.

Remke Reiniers, nu Pieter Janszoon,

heeft 70 graezen lantz; sustineert nochtans maer 60 graezen toe hebben, tgras

1) Roodeschool ligt in het noordoosten der provincie Groningen ten oosten van Uithuizermeeden.

Sluiten