Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VIII.

REGISTER

VAN ALLE VEHNEN EN TOERFFLANDEN TOT DEN CLOSTEBEN DESER PROVINCIE BEIIOERENDE, ÜND WIE SIK NA MELCKANDER LIGEN, OCK WAT VAN EN IDER VEHN DIT JA ER ANNO 1595 VOR TOERFF IS GELEVERT WORDEN.

Anno 1595 den 11 Aprilis hebben Min Heren die Gedeputeerde Staten der Stat ende Omlanden van Groningen und Taeko Haringius, in der tit Provest toe Schildwoldt, en Johan Klandt seekere commissie unde last geven, om over alle clostervehnen ende boschen deser provincie goede trouwe opsicht toe dragen. Welcke wij voert int warck gestelt unde onse utterste devoir unde vlijt sovoel ons moeglicken west angewendet, als wij verhopen ut volgent register van Min Heren doer lesen sal gespueert worden.

Adwert in Wolfsburgen.

Albert Alberts offt Month und Hindrick Ilarmens op het voerwarck ]) van Adwert te Wolffsbarg2) hebben verclaert, verleden jaren gelevert te hebben die prélat van Adwert 6 schuitte torff 3).

1) liet voorwerk van een klooster is een boerderij.

2) Vgl. boven blz. 169 noot 4.

3) In margiue: 5 schuitte.

Sluiten