Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam, die met de meeste bereidwilligheid ons allen

mogelijken steun verleenden.

Zooals wij reed,„ zeiden, er zijn ongetwijfeld aanmerkingen op ons werk te maken; wij hopen nu dat de nebruikers, de hunne niet, voor zich zullen houden, maar er aan denken, dat wij ons voor alle op- en aanmerkingen ten zeerste aanbevolen houden.

' Dat dit werkje eene goede ontvangst moge te beurt vallen is de wenseh van de samenstellers.

F. J. IIARTE RINK. II. G. RUTGERS.

Eindhoven, j Februari 190S. Rotterdam, )

Sluiten