Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder losplaats is dus te verstaan eene plaats, alwaar een douanepost gevestigd is, die belast is met de formaliteiten van in- uit- en doorvoer.

De aanzuivering van de vrachtlijst voor dergelijke goederen geschiedt door inlevering van een volglijst (Model 4)

Onder een volglijst wordt verstaan eon document, waarmede de goederen op vrachtlijst ingeklaard of wel tijdelijk opgeslagen, naar een andere losplaats, of plaats van opslag, worden gebracht.

Het vervoer van goederen, vergezeld van een volglijst geschiedt in douanemanden of in wagens, die beide door 's Rijks ambtenaren geplombeerd worden.

Op die volglijst staat vermeld: het aantal letters of nummers der looden, die ongeschonden moeten blijven. De aanzuivering van de volglijst geschiedt in het algemeen door de betaling van rechten. De volglijsten zelf worden ter plaatse waarheen zij luiden, aan de douane afgegeven.

Bij de indiening van een volglijst worden drie exemplaren afgegeven, een ervan behoudt de ontvanger, het tweede exemplaar wordt door den ontvanger opgezonden naar het kantoor der Invoerrechten van de losplaats, terwijl het derde exemplaar de goederen vergezelt en door den visiteurs in ontvangst worden genomen, die daar mede de te lossen goederen controleeren en daarvan de in te klaren colli afschrijven.

Behalve door de inlevering van een volglijst kan ten opzichte van de goederen die niet aan de grenzen worden vrijgemaakt een volgbrief gelicht worden.

Het vervoer met volgbrief behoeft niet te geschieden in geplombeerde manden of wagens, maar door colli plombeering.

Daarentegen moet bij het vervoer met volgbrief een meer gedetailleerde aangifte geschieden, dan voor een volglijst is toegestaan. (Model 5).

Sluiten