Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de AANZUIVERING.

goederen tij-

delijk zijn Soort van Dag- Getal Hoeveel- AANTEEKENINQEN.

het teeke- No. heid der

pges g . dokument ning. collis. goederen.

7 | 8 9 10 11 12 13

Afgeteekend ter bestemmingsplaats bij de nde daarbij

Te den 190 .

Teruggezonden naar het kantoor De

De Ontvanger te De Inspecteurs.

De ondergeteekende condurt^r van

rklaart bij deze aan den ontvanger te dat hij voor het vervoer der goederen,

rmeld in de volglijst, den 190, door

n kantore van dien ontvanger ingeleverd en aldaar onder No. ingeschreven, de

epassing verlangt der bepalingen van het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 1872 'taatsblad no. 19.)

Onderteekening.

N.B. Deze verklaring af te geven bij de inlading der goederen.

lepassing verlangt der bepalingen van het Koninklijk besluit van den iösten Maart 1872

Sluiten