Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL 7.

Invoerrechten en Accijnzen.

Duplicaat-Aangifte tot doorvoer van Goederen.

De ondergeteekenden verklaren bij deze, voor rekening van dat de hieronder omschrevene goederen, aangebracht van

per !Sz°eT} schip (a)

langs den Spoorweg

,, en opgeslagen in het Entrepot, Wijk , No.

' zullen worden doorgevoerd naar per Schip , Kapitein

langs den Spoorweg.

De weder-uitvoer zal geschieden langs de uiterste wacht of het laatste Kantoor te

Getal, Soort en Mer- Hoeveelheid, Gewicht of Maat en Benaming ken der Collis. der Goederen.

Te ROTTERDAM, den 190 .

Kantoor te Rotterdam. - Entrepot.

M

TRANSITO-PASPOORT.

De Ontvanger-Enlreposeur te Rotterdam, verleend dit Transito-Paspoort tot den doorvoet van de in bovenstaandeaangifteomschrevenegoederen, geëntreposeerd blijkens rekening, bewijs van opslag No.

De weder-uitvoer zal geschieden binnen den tijd van een en twintig I ,1 dagen ; zijnde voor de invoerrechten de noodige borgtocht gesteld. ( ' Het Paspoort en de goederen moeten onderweg op de Kantoren

worden vertoond.

Te Rotterdam, den

De Ontvanger-Entreposeur,

Sluiten