Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De goederen zijn overeenkomstig vorenstaande aangifte. (a)

Te ROTTERDAM, den 190 .

De Verificateurs,

Nadat de gelegde looden of zegels in orde zijn bevonden, zijn de goederen overeenkomstig vorenstaande aangifte ingeladen in

om tot den verderen uitvoer naar te worden vervoerd. (b)

Te den 190 .

De Verificateurs,

De goederen zijn overeenkomstig vorenstaande aangifte ten uitvoer ingeladen, nadat de gestelde looden of zegels in orde bevonden zijn. (c)

Te ROTTERDAM, den 190 .

De Verificateurs,

(d) De goederen zijn voorzien van de gestelde looden of zegels, of onder bewaking, hierboven aangewezen, alhier aangebracht en in onze tegenwoordigheid uitgevoerd.

Te den 190 .

De Verificateurs,

(d) Geboekt in het Register van Zuivering onder No.

(a) In te vullen: ge 1 ost of ui t ges I ag e n, en de looden of zegels te

vermelden, wanneer de Collis daarvan worden voorzien.

(b) Dit Certificaat intevullen wanneer de definitieve inlading ten uitvoer

moet geschieden op eene andere ladingplaats dan waar het doorvoer paspoort is afgegeven.

(<•) Wanneer na de inlading het schip of voertuig van looden of zegels

voorzien of onder bewaking gesteld wordt, dat alhier te vermelden. (d) De bewijzen voor goederen niet aan invoerrecht onderworpen, worden niet afgeteekend, noch in het Register van Zuivering geboekt.

Sluiten