Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Venlo naar België via Valkenwaard ; alsmede doorvoer waarbij de inkomende goederen zonder tusschenpersoon in het vervoermiddel worden overgeladen, waarmede zij naar het buitenland worden vervoerd, b.v. van Duitschland via Venlo naar Engeland via Vlissingen, de overlading geschiedt dan in Vlissingen zonder tusschenpersoon, aangenomen dat de Staatsspoor en de Maatschappij Zeeland een geheel vormen.

Natuurlijk wordt van het laatste wel eens afgeweken, daar Expediteurs namelijk, hunne goederen uit Duitschland bestemd voor Engeland op eene rechtstreeksche vrachtlijst laten zetten, teneinde zich de moeite van het uitmaken van doorvoer] ij sten te besparen. Dat dit gewoonlijk bij wagenladingen en niet bij stukgoed zal gedaan worden, behoeft zeker niet nader verklaard te worden.

Bij goederen op doorvoerlijst verzonden kan nog van het recht van doorvoer afgezien en deze goederen dus nog voor consumptie binnenslands bestemd worden.

Bij rechtstreeksche doorvoer mag echter niet van den doorvoer worden afgezien; dit moet steeds plaats vinden.

De Directeur kan echter, bij uitzondering, eene rechtstreeksche verklaring in eene op losplaats veranderen, en geschiedt dit door een fiat op de rechtstreeksche.

Bij invoer van goederen, behoeven deze niet onmiddellijk ten in- of doorvoer gedeclareerd te worden, doch kunnen voorloopig opgeslagen worden.

Onder opslag van goederen wordt verstaan het in afwachting van nadere aangifte, opbergen van ingevoerde en nog niet in het vrije verkeer zijnde goederen in lokalen, onder toezicht van Rijksambtenaren ^taande.

Dergelijke lokalen noemt men entrepots.

Het opslaan van goederen in entrepots heeft verschillende voordeelen namelijk:

le De koopwaren kunnen verhandeld worden zonder verplaatsing.

Sluiten