Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL 9

Aanvraag van vergunning tot het verpakken, sorteeren of verwerken van goederen in entrepot.

Ingevolge art. (!) van het Koninklijk besluit van den 7den November 1876 (Staatsblad N° 193), verzoekt de ondergeteekende (2)

vergunning om de hierna vermelde goederen, liggende (3) te doen (4)

de werkzaamheden zullen aanvangen den 189 , des middags ten ure, en (5)

De goederen zullen (6)

OMSCHRIJVING DER GOEDEREN.

O

Gedaan te Rotterdam, den 189

Sluiten