Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Entrepots te Amsterdam en te Rotterdam. 1)

Voorraden, in- en uitgeslagen van de hieronder vermelde goederen, Sept. 1902.

Voorr. Ingesl. in Uitgesl. Voorr.

Goederen. Maatstaf. Kantoren, b/h begin der maand , 111 Jb/h einde

de maand 2) de n'™,,d der maand

Kilogram Kilogram Kilogram ! Kilogram

Olie. Amsterd.

Orondnotenolie Brutogew. Rotterdam 36315 - 578: 35737

Vaten Vaten Vaten Vaten

Katoenpittenolie Stuks Amsterd. - — - —

Rotterdam 33903 4908 10271 28540

Sesam en andere Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram

eetbare oliën. Brutogew. Amsterd. 13442 - - 13442

Rotterdam 28747 18200 22096 24851

Petroleum. Nettogew. Amsterd. 14100809 12555392 11112708 15543403

Rotterdam 9750180 28387516 22808306 15329390

Specerijen.

Foelie. Brutogew. Amsterd. 168658 21857 20971 169544

Rotterdam 45802 4415 6110 44107

Kruidnagelen. id. Amsterd. 981548 1600 84997 898151

Rotterdam 2583510 - 276716 2305794

Muskaatnoten. id. Amsterd. 1113505 78242 84655 1107092

Rotterdam 352525 20011 30953 341583

Peper. id. Amsterd. 1911296 26834 305761 1632369

Rotterdam 746318 9045 73822 681536

Tabak.

In bladen of rollen id. Amsterd. 25327961 2004214 1466591 25865584

Rotterdam 15119886 1990409 1344374 15765921

Thee. id. Amsterd. 1820505 324529 433784 1711250

Rotterdam 333614 52041 32169 353486

Zuidvruchten.

Krenten. id. Amsterd. 697140 352867 36872 1013160

Rotterdam 1251174 281870 237528 1295516

Rozijnen. id. Amsterd. 26317 2400 4680 24037

Rotterdam 156622 6840 18413 145049

Sukade. id. Amsterd. 230742 1378 54698 177425

Rotterdam 114867 1691 10759! 105799

1) Hieronder zijn ook begrepen de in aangrenzende gemeenten gelegen entrepots, welke voor de administratie der invoerrechten en accijnzen onder het kantoor Amsterdam of Rotterdam behooren.

2) Overbrenging van goederen van een entrepot naar een ander entrepot onder hetzelfde kantoor is niet als uit- of inslag gerekend.

Sluiten