Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoonlijk aan toonder uitgesteld ; de toonder van de ceel is dus de gerechtigde van het goed.

Is bij in te voeren goederen de inhoud of het stukstal niet bekend of bestaat de mogelijkheid, dat de goederen of een deel ervan vrij van rechten zijn, dan kan men bij den ontvanger een consent tot examinatie aanvragen, waarmede de colli kunnen nagezien worden. (Model 13.)

Goederen, die belast zijn volgens het netto gewicht, kunnen voordat men daarvan een paspoort van betaling licht, netto gewogen worden. Men vraagt tot dit doel een consent tot netto weging aan, waarop de betrokken ambtenaren het bevondene netto gewicht vermelden, en dat als grondslag dient voor het betalingspaspoort.

Bij vloeistoffen, die geroeid moeten worden, om de liter maat en sterkte te bepalen, als bij bier, wijn, gedistilleerd, en alle met alcohol samengestelde vloeistoffen, vraagt men een consent tot roeiing aan.

Bij gedistilleerd en vloeistoffen die alcohol bevatten, ontvangt men buiten een paspoort van betaling nog een accijnsquitantie, waarop de plaats waarheen en het vervoermiddel waarmede de vloeistof vervoerd wordt, vermeld moeten worden.

Sluiten