Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL 16.

Aanvrage van Volgbrief.

De ondergeteekende vraagt consent tot uitslag van de Goederen, zooals dezelve hieronder zijn gespecificeerd, gemerkt als in margine, gekomen

van Duitschland

volgens generale verklaring No. 1320 Zevenaar Art. 5 voor rekening van N.N. wonende Rotterdam

om te verzenden naar de Rijkskeurkamer te Rotterdam.

inkomend recht voldaan

certificaat No. consent No.

A B 620

ken kist bruto zeven en dertig kilo Zilverwerk.

Twaalf zilveren lepels.

Netto drie kilo.

Twaalf zilveren vorken.

Netto drie kilo.

Twaalf messen met zilveren heft.

Waarde: Drie honderd Gulden.

ROTTERDAM, 29 Nov. 1900

Lossing |

Inlading j

N.N.

Sluiten