Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Afgifte van een betalingspaspoort met onvolledige inhoudsopgave.

Wanneer bij eene in te klaren zending, waarvan de waarde de f 100 (eventueel f 200,) te boven gaat, de inhoud of het stukstal niet juist kan opgegeven worden, hetgeen voor kan komen bij zendingen met honderden verschillende soorten kramerij of speelgoed, en de ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen de aangifte niet kan aannemen wegens onvolledigheid, dan kan de Inspecteur der I. en A. het volgende fiat teek enen namelijk: «Fiat afgifte zonder nadere specificatie."

De Inspecteur der I. en A. verlangt echter, dat de Sectie-ambtenaren geen bezwaar hebben tegen de aangifte en dit op die aangifte hebben bemerkt.

De overlegging eener factuur kan hierbij gevorderd worden.

ƒƒ. Verandering van losplaats van eene volglijst.

Eene volglijst kan met fiat van den Directeur der Dir. Bel. Inv. en Acc. op eene andere plaats als losplaats overgeschreven worden.

Het fiat dat op het triplicaat van de volglijst geteekend wordt, wordt door den ontvanger op het duplicaat overgenomen; deze zendt dit gedeelte naar den ontvanger van de nieuwe losplaats. Het triplicaat wordt met de goederen doorgezonden.

Bovenstaand fiat luidt als volgt, b.v. :

«Fiat verandering van de losplaats Rotterdam in <de losplaats Amsterdam.

Natuurlijk moeten de betrokken ambtenaren op het triplicaat bemerkt hebben, dat de goederen aanwezig zijn.

Sluiten