Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Duidelijke omschrijving der goederen met vermelding van de hoeveelheid en de waarde, soort en getal der colli, merken en nommers.

2. Plaats waar de ingevoerde goederen zich bevinden. Bijvoorbeeld: 'sGravenhage, douaneloods der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij.

3. Dag waarop, vervoermiddel waarmede, land en plaats waarheen de goederen door den aanvrager afgezonden werden. De afdoening der zaak kan bespoedigd worden door hier ook te vermelden langs welke uiterste wacht of welk laatste kantoor en op welken dag de goederen het land verlaten hebben.

4. Naam van den geadresseerde, die de goederen terugzond of de aanneming weigerde.

5. lieden der terugkomst met onderscheiding van de gevallen, vermeld in art. 3

Sluiten