Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen zegel aangebracht worden, öf door den vorm van het voorwerp öf door den aard van de reparatie, dan worden gewoonlijk de afmetingen opgenomen.

Nadat de ambtenaren dit alles geconstateerd hebben, kan het collo verzonden worden, en men ontvangt van den Inspecteur (op zegel van 75 et.) eene beschikking met gewaarmerkte lijst, waarin bemerkt is, dat de goederen binnen twaalf maanden, weder vrij van rechten ingevoerd kunnen worden.

Zijn goederen geplombeerd, dan moet men den ontvanger er natuurlijk op wijzen.dat de looden bij de reparatie ongeschonden blijven.

Bij den invoer der gerepareerde goederen dient men een vrijbillet bij den ontvanger in, en wel als volgt uitgemaakt, b.v.:

„W. 12. 1 kist bruto 20 kilo inhoudende een gasmeter No. 180 „vrij van rechten volgens beschikking N dato

i' van den Inspecteur der Invoerrechten

„en Accijnzen."

„Waarde Vijftig Gulden."

Bij dit vrijbillet wordt de beschikking en de gewaarmerkte lijst eveneens overgelegd.

Het is de gewoonte, dat bij de verzending de sectieambtenaren twee paspoorten van inlading verlangen; men ontvangt dan een gedeelte afgeteekend terug. Waarvoor dit noodig is, is ons nooit duidelijk geweest, daar toch de beschikking van den Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen met de gewaarmerkte lijst reeds een genoegzaam bewijs is, dat de goederen bij wederinvoer vrij van rechten zijn.

Wat de wachten betreft, die in het verzoekschrift genoemd moeten worden, zoo is dit meer noodzakelijk voor die plaatsen, waar geene directe versluiting voor het buitenland plaats heeft; dit moet op een grensstation gebeuren; dat dan de goederen langs ditzelfde grens-

Sluiten