Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

station weder ingevoerd moeten worden, behoeft zeker niet nader vermeld te worden.

Het is ons in praktijk reeds opgevallen, dat goederen die langs Oldenzaal uitgevoerd en langs Venlo weder ingevoerd waren, toch vrij van rechten werden toegelaten ; echter was dan Rotterdam, eene losplaats, het station van vertrek en aankomst.

L. Invoer van handelsreizigersmonsters.

Wanneer een handelaar uit het buitenland Nederland komt bereizen en zijne monsters medebrengt, dan kunnen deze ingevoerd worden, zonder dat daarvoor inkomende rechten betaald worden, hetgeen echter met eenige formaliteiten gepaard gaat.

De reiziger moet namelijk als koopman bedrijfsbelasting betalen en meldt zich daarvoor op het stadhuis, waar hij zich legitimeeren moet.

Met het aldaar ontvangen bewijs, begeeft hij zich naar het kantoor van den ontvanger der directe belastingen en ontvangt tegen overgave van het bedoelde bewijs en tegen betaling van twaalf gulden eene quitantie voor betaalde bedrijfsbelasting, die 12 maanden geldig is.

Zijne monsters kunnen nu op een transito-paspoort gedeclareerd worden en moet bij aanvrage daarvan de quitantie der bedrijfsbelasting worden overgelegd.

De aanvrage 0111 transito-paspoort moet eene nauwkeurige omschrijving bevatten der monsters en de betreffende waarde van elke soort goederen, terwijl het kantoor van uitvoer ook moet genoemd worden.

De rechten moeten gedeponeerd worden, niet deeventueele boete, bij het niet aanzuiveren van het document te heffen, cle reiziger ontvangt daarvoor eene quitantie (consignatie). De consignatie kan bij uitvoer, wanneer de overeenstemming der monsters met het paspoort door de Ambtenaren geconstateerd is, weder ingewisseld worden aan het grenskantoor.

Sluiten