Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hot transito-paspoort is 6 maanden geldig.

Is de laatste wacht b.v. oorspronkelijk Zevenaar en verlaat de reiziger via Oldenzaal ons land, dan neemt hij in dit grenskantoor een fiat op zijn document, waarmede de laatste wacht in Oldenzaal gewijzigd wordt.

Volgens de wet moet elk monster verzegeld worden, hetgeen zeer dikwijls, wanneer het b.v. modeartikelen zijn, met veel moeilijkheden en tijdverlies gepaard gaat.

Komt de reiziger uit Duitschland, dan zijn de monsters gewoonlijk reeds door de Duitsche »Behörde" verzegeld, en bezit hij een »Musterpass," voor den vrijen wederinvoer in Duitschland. De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen kan dan door een fiat te verleenen op het document het vreemde zegel als voldoend beschouwen.

Ook gebeurt het wel dat de sectieambtenaren een nauwkeurigen inventaris van de monsters in de deksels van de overeenkomstige koffers verzegeld vasthechten.

Ook reizigers, die in Nederland wonen en monsters krijgen van hunne buitenlandsche huizen, kunnen deze ook vrij van rechten invoeren, door ze op dezelfde wijze te declareeren op een transito-paspoort.

M. Herleiding van Gedistilleerd.

Om eene hoeveelheid gedistilleerd van een willekeurig percentage tot 50 pCt. te herleiden, moet na vermenigvuldiging van de hoeveelheid en het cijfer der sterkte, het product tweemaal genomen worden, tenzij men ter bekorting öf de hoeveelheid öf het cijfer der sterkte, vóór de vermenigvuldiging dubbel neme. Het product wordt dan door 100 gedeeld. Zoo kan men b.v. om 5,50 H.L. gedistilleerd van 47,60 pCt. tot gedistilleerd van 50 pCt. te herleiden, zeggen :

5'5Q 6 —- = 5,236 H.L. van 50 pCt.

Sluiten