Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Uitvoer uit Nederland.

Alle goederen moeten bij uitvoer zijn vergezeld van eene aangifte tot inlading van goederen vrij van uitgaande rechten (Model 17) behalve die, welke reeds door eene doorvoerlijst, transito-paspoort of eenig ander rijksdocument worden begeleid.

Deze aangifte geeft aan :

Het land, waarheen de goederen worden uitgevoerd.

De merken en nummers der colli.

De wijze van verpakking.

Den aard hoeveelheid en waarde der goederen.

De aangifte moet vóór den uitvoer aan den Rijksambtenaar op het kantoor, waarlangs de uitvoer plaats vindt, worden ter hand gesteld, doch op die stations, die aangewezen zijn als losplaats voor de in-en uitgaande rechten bij de ambtenaren aldaar worden ingeleverd, die deze aangifte afteekenen, het dubbel intrekken en de aangifte aan de spoorwegambtenaren weder ter hand stellen, die haar bij de andere vrachtdocumenten voegen. Dit document wordt vervolgens op het laatste kantoor aan de ambtenaren weder afgegeven.

Bij den uitvoer kan behalve deze aangifte nog voorkomen eene uitklaringslijst (Model 18), een Rijksdocument, door de ambtenaren in te vullen.

Aan deze uitklaringslijst worden al de Rijksdocumenten gehecht, die bestemd zijn, om de goederen, die uitgevoerd worden, te vergezellen.

Sluiten