Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M MODEL 17 Sie

No. ~

Jïangitfc lof Inladintj van Goederen.,?

Vrij van Uitgaande Rechten.

In het Schip Kapitein

Spoor ^

bestemd naar onder vlag.

Getal en merken der Benaming, Hoeveelheid en Waarde Collis. der Goederen.

i

Bij inlading overeenstemmend met de aangifte bevonden. ROTTERDAM, den 190

ROTTERDAM, den 190 . De Aangevers,

De Verificateurs,

M Sie

Nö.

;Du66cl jïangiffc lof Inlading van (Goederen.

Vrij van Uitgaande Rechten.

In het |jp!oOT Kapitein

bestemd naar onder vlag.

Getal en merken der Benaming, Hoeveelheid en Waarde Collis. der Goederen.

Ingetrokken na visitatie en inlading en ten kantore opgezonden. ROTTERDAM, den 190

ROTTERDAM, den 190 . De Aangevers,

De Verificateurs,

Sluiten