Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eventueele benadering genoegen neemt, en dat bij hem niet aan te vragen is, of de waarde te verhoogen is, dan schrijft hij op den vrachtbrief voor:

„En cas de préemption j'aceepte la valeur déclarée, majorée de 10° 0.

Zijn do gegevens voor de declaratie niet voldoende aanwezig, dan worden de goederen ingeklaard voor risico of zij blijven liggen voor rekening en gevaar van den afzender, totdat deze de volledige gegevens heeft gezonden.

Bij wagenladingen, die uit telbare colli bestaan, b. v. meel, mag niet aangegeven worden, 1 waggon meel, doch moet op de declaratie het aantal zakken worden aangegeven.

Belaste, d. w. z. aan douaneformaliteiten onderworpen goederen, die bestemd zijn voor plaatsen, waar entrepots zijn gevestigd, kunnen aan het grensstation niet in consumptie gebracht worden.

Hiervan zijn uitgesloten de navolgende goederen, die wel aan de grensstations ingeklaard kunnen worden.

Boter, margarine en andere kunstboter, weeke kaas, melk, room en andere spoedig aan bederf onderhevige goederen als gist, versche visch, versch vleesch (met de nog daaraan gehechte longen), gevogelte (dood), wild (dood), alsmede kunstvoorwerpen en letterkundige werken.

Do hierboven bedoelde entrepotstations zijn:

Antwerpen, Arlon, Bergen, Brugge, Brussel, Kortrijk Gent, Leuven, Luik, Namen, Ostende, Termonde en Verviers

Gewoonlijk worden goederen voor stations of plaatsen, die in de nabijheid van de bovengenoemde entrepotstations gelegen zijn, in deze stations ingeklaard en is het dan noodig dat het entrepotstation in de declaratie als plaats van bestemming aangegeven is. Het is echter geoorloofd in de betreffende kolom naast den naam van den adressant diens woonplaats te vermelden.

Sluiten