Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De declaratie van dusdanige goederen moet vergezeld gaan van eene nauwkeurige specificatie van het huisraad en bijzonder nauwkeurig zijn die stukken aan te geven, waarin zich boeken bevinden, omdat boeken dooide grenskantoren speciaal onderzocht moeten worden en omdat niet gedeclareerde boeken naar de grens terug moeten, om daar nog naderhand onderzocht te worden.

Vrij van rechten zijn meubels, tapijten, gordijnen, kleederen, lijf- bed- en tafelgoed, keukengerei, glas en porcelein, muziekinstrumenten 011 zilverwerk. Het laatste is echter onderworpen aan de kosten van het garantiekeur, wanneer het nog niet daarvan voorzien is.

Mondvoorraad, wagens op veeren, paarden en paardetuigen, zijn echter niet vrij van rechten.

Huwelijksgoed en uitrustingen voor scholieren, die in Frankrijk scholen bezoeken willen, worden ook in ongebruikten toestand vrij van rechten toegelaten, wanneer de hoeveelheid en de kwaliteit in overeenstemming zijn met den stand van den bezitter. Onbewerkte stoffen in geheele stukken en meubels zijn echter uitgesloten.

De douane vordert bij huwelijksgoed den trouwbrief en bij uitrustingen voor scholieren eene bevestiging van den Directeur der school.

Boeken, waaronder ook verstaan worden berichten en aanplakbilletten, zelfs wanneer deze ook op linnen of carton geplakt zijn, prospectussen met of zonder teekeningen, schriftmodellen, verzamelingen van lithografiën, als handelsartikel ingevoerde vreemde couranten en tijdschriften, steenen met lithografische teekeningen en schriften, clichés.

De invoer van nadrukken van zulke boeken of andere literarische of kunstwerken en vertalingen, die in Frankrijk verschenen zijn, evenals vertalingen van zulke in Frankrijk verschenen werken, waarvan de schrijver het recht van vertaling zich uitdrukkelijk heeft voorbehouden, is verboden.

Sluiten