Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden is het dikwijls, ten voordeele van den afzender, noodzakelijk dat de goederen vergezeld gaan van een certificaat van oorsprong, dat het land van oorsprong aangeeft, opdat de rechten eventueel betaald worden naar den maatstaf van die begunstigde natie.

Het is soms niet alleen voldoende, dat het bestuur der gemeente een certificaat afgeeft, doch dikwijls is het noodzakelijk en zekerder dat het Fransclie consulaat een certificaat opmaakt, op vertoon der documenten, die den oorsprong der goederen staven.

Wanneer de plaats van overlading in een ander land ligt, is het aan te raden, het certificaat door het consulaat in de plaats van overlading te laten opstellen.

Zoo is het b.v. bij den invoer van meubelen uit OostenrijkHongarije noodig, een certificaat opgemaakt door het bestuur der gemeente van afzending, over te leggen.

Een dusdanig certificaat luidt ongeveer als volgt:

„Le Maire soussigné certifie a raison d'assurances authentiques »que les marchandises suivantes:

I .. | _ . „ | Poids. Poids. I ,, , '

Marqué. No. < Emballage. Bn)t Valeur. Contenu. '

I

„expédiées par Messieurs N. N. fabricants de a al'adresse

»de a sont effectivement de production austro-hongroise.

Ie 190 .

Signature.

Is het noodzakelijk, dat het Fransche consulaat een certificaat afgeeft, dan vertoont men den vrachtbrief, factuur ~ bovenstaand certificaat.

Het consulaire certificaat luidt ongeveer als volgt: Certijicat dorigine.

»Nous, consul général de France a Rotterdam certifions d'après les

Sluiten