Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, wanneer deze oogenscliijnlijk niet ten verkoop ingevoerd worden.

Zilveren gebruikte voorwerpen, die in Rusland of Polen vervaardigd zijn en met het stempel van eene Russische of Poolsche keurkamer voorzien zijn, worden zonder beperking van het aantal vrij doorgelaten. Van de door reizigers ingevoerde gouden en zilveren artikelen worden slechts die zonder keuring doorgelaten, waarvoor vrije invoer is toegestaan. Alle overigen, die ingeklaard moeten worden, worden slechts dan doorgelaten, als zij met een wettelijk keur voorzien zijn.

G. Andere tot persoonlijk gebruik, gedurende de reis, benoodigde voorwerpen, van elk twee stuks per persoon, worden vrij van rechten doorgelaten; ongebruikte handschoenen niet meer dan één dozijn. Als tot persoonlijk gebruik dienend kunnen niet gerekend worden, keukengereedschap, tafel- en muurklokken, gordijnen, tapijten en andere tot meubileering en versiering dienende voorwerpen.

7. Medicinische, chirurgische, en muziekinstrumenten, kunst- en handwerkersgereedschappen, die artsen, kunstenaars en werklieden ter uitoefening van hun bedrijf met zich voeren, behoeven niet ingeklaard te worden, wanneer zij oogenschijnlijk niet voor den verkoop moeten dienen.

8. Van snuif- en rooktabak wordt van elk één geopend pak en van sigaren eene hoeveelheid van hoogstens 100 stuks per persoon vrij van rechten toegelaten.

9. Eetwaren in geringe hoeveelheid zijn vrij.

10. Kisten, koffers, valiezen enz. waarin zich reisbagage bevindt, zijn vrij.

Reisbagage, waarvan de invoer volgens bovenstaande

8

Sluiten