Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»eustom ambtenaren het recht de zending aan te honden en eventueel te confiskeeren. Gewoonlijk moet de zending teruggezonden worden, daar de invoer dan onmogelijk is.

Sluiten