Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Verkeer naar Italië.

Iedere zending voor Italië moet behalve van eenen internationalen vrachtbrief van twee Italiaansche declaratie's vergezeld zijn, die wat het verkeer uit Nederland betreft, in het Duitsch en Italiaansch gesteld zijn. (Model 22).

De vrachtbrief moet nauwkeurig aangeven of de zending franco station of franco huis (en gare ou domicile) geleverd moet worden en is het verplichtend, dat de vrachtbrieven dezelfde nauwkeurige gegevens omtrent bruto en netto gewicht, soort goederen, waarde enz., bevatten als de declaraties en tevens hoe de inklaring moet geschieden, namelijk of de goederen bestemd zijn voor:

a). Consumptie, b). tijdelijke invoer, c). entrepot, of (/). transito-behandeling.

Bij de inklaring van goederen, die belast zijn, kan men drie gevallen onderscheiden:

le. Van goederen, die tot 20 Lire p°/0 kilo aan rechten betalen, wordt de hoeveelheid bruto getaxeerd, d. w. z. de rechten worden betaald naar het bruto gewicht, zonder vermindering van tarra.

2e. Zijn de rechten van 20 tot 40 Lire p% kilo, dan worden deze niet van het zuivere, doch van het wettelijke netto gewicht berekend (peso netto legale) d. w. z. van het bruto gewicht verminderd met 8 pCt. vastgestelde tarra.

3e. Van af 40 Lire per p% kilo rechten wordt het zuivere netto gewicht als maatstaf aangenomen.

Kleinere emballage als cartonnen doozen, hulzen enz, worden ook ingeklaard en betalen in alle drie gevallen rechten.

Bij sommige artikelen, moeten, teneinde de rechten te genieten van de meest begunstigde natie, certificaten van oorsprong overgelegd worden. Het zou ons te ver voeren,

Sluiten