Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Invoer in Griekenland.

Over don invoer in Griekonland meldt men ons het volgende:

»Do invoer in Griekenland van alle artikelen »kan onbelemmerd geschieden.

»Art. 1 van de »Loi sur le Tarif des Douanes" luidt:

«Toute marchandise importée de 1'Etranger dans le Royauine est passible d'un droit d'Entrée.

»Ce droit n'a aucun rapport avec la taxe de «Oonsommation qui est ou sera imposé par des «lois spéciales sur des objets déterminés."

»Onder deze speciale wet nu valt de invoer «van bloembollen en huiden. Bij den invoer in «Griekenland van bloembollen, planten enz. moeten »de zendingen steeds vergezeld gaan van een «phylloxéra" certificaat, vermeldende dat in de Ge»meente waar de bloembollen, planten etc., van »herkomstig zijn, geen phylloxéra (druifluis) «heerscht of heeft geheerscht.

»Verder moeten de zendingen van huiden »naar Griekenland vergezeld gaan van een «zoogenaamd »Patente de Santé" vermeldende »dat in het land, waar de huiden van herkomstig «zijn, geen veepest heerscht, of eenig andere besmettelijke veeziekte. Ook deze «Patente de «Santé" is af te geven door den Consulairen «Ambtenaar.

De zaakgelastigde en consul-generaal te Athene brengt de belanghebbenden in herinnering, dat de Grieksche Regeering de invoer van bolgewassen en knolwortels slechts toelaat, mits elke toezending vergezeld ga van een certificaat van oorsprong, afgegeven door de plaatselijke autoriteit (burgemeester) en voor gezien geteekend

Sluiten