Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kapitein teekent op hetzelve de volgende verklaring : Recibido: del Consul de Venezuela el pliego cerrado «y sollado Corrospondiente a este Sobordo. » Amsterdam, el

* El Capitan

De legalisatiekosten hiervan bedragen:

tot 6 facturen .... 30 Bolivares.

meer dan 6 » .... 50 »

III. Invoer in de Vereenigde Staten van Brazilië.

W at den invoer in Brazilië betreft, zoo verwijzen wij naar het volgende :

Uittreksel uit het Reglement betreffende Consulaire

Facturen.

De facturen moeten gemaakt worden volgens voorgeschreven model, aan het Consulaat verkrijgbaar.

Geene consulaire facturen worden gevorderd voor:

a. Postzendingen,

b. Zendingen beneden de waarde van f 67.50.

c. Passagiersgoederen, ook wanneer zij niet door den eigenaar begeleid worden.

De facturen moeten in quadruplo bij het Consulaat worden ingediend, met de navolgende bestemming:

eenc voor den Scheepskapitein, ten einde door dezen tegelijk met Manifest en Cognossementen bij de Douane der plaats van bestemming te worden ingeleverd.

eenc door het Consulaat aan het Bureau voor Statistiek te Rio de Janeiro te zenden.

eenc voor het Consulaat Archief.

eenc voor den afzender der goederen, ter opzending aan den ontvanger.

Sluiten