Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De legalisatie der facturen geschiedt in de zeehaven van waar het naar Brazilië bestemde schip vertrekt.

De scheepskapitein is verplicht de facturen te vergelijken met de Cognossementen, en op het Manifest aanteekening te maken van alle goederen waarvan de factuur ontbreekt, met opgaaf van redenen. De opgaaf wordt door den Consul gecontrasigneerd, tenzij de opgegeven redenen hem onvoldoende voorkomen.

De scheepskapitein die bij zijne aankomst in gebreke blijft, hetzij de gevorderde Consulaire facturen aan de Douane-autoriteiten te overhandigen, hetzij het ontbreken van eene of meer facturen voldoende te motiveeren, wordt beboet naar Art. 5 der Wet N 640 van 14 Nov. 1899.

Indien na het sluiten van het Manifest mocht blijken dat er méér of minder goederen geladen zijn dan de documenten aangeven, is de scheepskapitein verplicht hiervan aangifte te doen aan den bij aankomst aan boord komenden haven-beambte.

Sluiten