Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Invoer in de Republiek Peru.

Bij verzending van goederen naar Peru, zijn de volgende documenten den Consul van Peru ter legaliseering over te leggen:

le. Eene consulaire factuur in quadruplo volgens voorgeschreven model (zie model 27).

2e. Het connossement in zooveel exemplaren, als er uitgemaakt zijn, en door den kapitein nog niet afgeteekend.

De factuur moet aangeven:

Den aard der goederen en den naam van den ontvanger; bij connossementen aan order alleen de plaats van bestemming.

De merken, nummers, aantal colli, aard derzelven en het bruto gewicht of de inhoudsmaat.

Waarde der goederen en het land van herkomst. Aan den voet van de factuur boven de naamteekening van den afzender zijne verklaring dat de in de factuur vermelde gegevens naar waarheid zijn opgemaakt.

V. Invoer in de Republiek Paraguay.

Bij verzendingen naar Paraguay is het wenschelijk dezelfde formaliteiten in acht te nemen als bij verschepingen naar de Argentijnsche Republiek of Uruguay, daar de goederen voor Paraguay een van deze Rijken transiteeren.

Eventueelo doorconnossementen zou men dus kunnen laten viseeren door het naastbij gelegene consulaat.

VI. Invoer in de Republiek Columbia.

De goederen, waren en koopmanschappen moeten in de Republiek Columbia ingevoerd worden met, door den Consul ter plaatse van verscheping, gelegaliseerde facturen.

De kosten van legalisatie zijn:

Sluiten