Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXII. Tarieven voor de zeevracht.

Bij de zeevrachten onderscheidt men:

a). Vrachten voor lichtgoed (maatgoed).

b). Vrachten voor zwaargoed.

De vrachten voor lichtgoed (maatgoed) worden gewoonlijk berekend per scheepston = 40 Engelsche kubieke voet of per kubieke Meter; die voor zwaar goed daarentegen per 1000 kilo (ton) of per Engelsche ton (2240 Engelsche ponden = 1015 kilo.)

De vrachten zijn öf »in full" zonder eenige toeslag, of met »primage" d. w. z. met een toeslag van circa 10 tot 15 pCt. bij de normale vracht.

Allo goederen, die per kubieke Meter of per 40 Engelsche kubieke voet meer dan 1000 of 1015 kilo wegen, worden gewoonlijk naar het gewicht dus als zwaargoed behandeld, terwijl alle goederen, die per kubieke Meter of 40 Engelsche kubieke voet minder dan 1000 of 1015 kilo wegen gewoonlijk als lichtgoed behandeld, dus naaide maat bevracht worden.

Ter verduidelijking laten wij hieronder volgen een vrachttarief der Norddeutsche Lloyd.

Sluiten