Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Bladz. 1 12e regel van onderen staat: bedoelt, leest: bedoeld.

" » 1 4e » » » » Geven, leest: Geeft.

' » 4 3e » » » » voorvloei, leest: voortvloei.

► » 5 14e » » boven » den, leest: door den.

> 6 4e > » » » quarantie, leest: quarantaine. * » 7 6e » » onderen » privisie, leest: provisie.

» 10 9e » » boven » waard, leest: waarde.

» 10 13e » » » » vasgesteld, leest: vastgesteld.

» 12 12e » » onderen » worden, leest: wordt.

* 18 le - * boven » , leest: bestemming. » 29 le * * » » Valkenwaard, leest: Valkens-

waard.

J 33 8e > » v >.> verleend, leest: verleent.

* 41 17e » » onderen » geschiedt, leest: geschied.

* 42 7e » » » » monstrerneming, leest: monster¬

neming.

» 55 17e f » » > facatuur, leest: factuur.

» 55 15e » » » » valscheid, leest: valschheid.

» 57 2e > » boven » admistratie, leest: administratie.

» 61 2e > v » * werd, leest: wordt.

> 63 6e » » « v bij de, leest: bij.

63 5e » » onderen - termijnen, leest: termen.

* 64 le v * boven » eenigzins, leest: eenigszins. » 73 12e » » * .> erkennelijk, leest: kennelijk.

» 79 16e » v » ingegevoerd, leest: ingevoerd.

» 82 17e * * onderen * te overleggen,leest: overteleggen.

» 83 12e * » boven - In voorechten, leest: Invoerrechten

» 104 18e * » onderen - doele in, leest: doelein-,

- 106 18e » » boven Vintimelle, leest: Vintimille.

» 108 15e > » » Vallenciennes, leest: Valenciennes

- 122 8e > * Gezetz, leest: Gesetz.

J 127 14e » - onderen * gr., leest: qr.

* 128 14e > - boven * Brittannië, leest: Britannië. v » 130 3e » » « v simiclar, leest: similar.

Sluiten