Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of verdiensten aan ambtenaren of werklieden, maar heeft ook tot gevolg dat alle aan te schaiï'en zaken over de geheele breedte van de gemeentelijke huishouding in prijs stijgen.

De zich overal vertoonende ruimere bebouwing van de kom der gemeenten, die villa's en landhuisjes en gewone alleenstaande huizen doet verrijzen, doet de kosten van bestrating, verlichting, rioleering en politie evenredig sneller stijgen dan de bevolking.

De moderne sociale inzichten belast de gemeenschap met uitgaven, waaraan zij vroeger niet behoefde te denken.

Waar zal het eind zijn van de klimming der uitgaven, die van een en ander het gevolg is? Ik zie het niet, en vrees veeleer grooter klimming.

Men wil wel eens de gemeentelijke huishouding vergelijken met die van een particulier, en inderdaad bieden die twee huishoudingen punten van overeenstemming; maar er is minstens één groot verschil en wel dit: dat de huishouding van den particulier bij zijn ouder worden minder gaat kosten; dan zijn de zonen — hopen we — geplaatst en de dochters — hopen we ook — gehuwd. De gemeente blijft echter eeuwig jong. hare kinderen raken nooit geplaatst. De opwaartsche lijn der behoeften bij. den enkele verandert van richting en gaat ten laatste dalen, bij de gemeenschap zal zij blijven sfijgen.

Alvorens het middel tegen de kwaal te zoeken kan het zijn nut hebben, een zij het dan ook oppervlakkig kijkje in de rijksfinanciën te nemen.

De belasting per hoofd blijkt daar nog hooger dan in de hoofdstad en de klimming der belasting nog sterker. Dit lijkt althans den bewoner eener gemeente in druk vreemd, omdat hij de rijksbelasting in vergelijking met zijne gemeentelasten altijd laag heeft gevonden.

En dat is juist het merkwaardige en leerrijke van het geval.

De staatskaros wordt getrokken door tal van min of

2*

Sluiten