Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in de gemeente eenig onroerend goed bezitten, of die er eenig beroep of bedrijf in een vaste inrichting uitoefenen.

Dit zijn gewichtige maatregelen. Het inkomen zal in de toekomst — krijgt het ontwerp wettelijke kracht — hoofdzakelijk getroffen worden waar het verkregen wordt; en de naamlooze vennootschap wordt als nieuw belastingobject in de gemeentelijke persoonlijke belasting opgenomen.

Eerstbedoelde regeling zal een groote verandering brengen in de belastinggebieden der onderscheidene gemeenten. Plaatsen, waar veel forensen hun hoofdverblijf hebben, zullen belangrijk in belastbaar inkomen achteruitgaan; gemeenten waar veel onroerend goed van elders wonenden aangetroffen wordt, zullen er wel bij varen.

Hoe dit systeem op de financiën der gemeenten werken zal, is niet na te gaan; vele aangename en onaangename verrassingen zijn te wachten.

De naamlooze vennootschappen brengen nieuw belastbaar inkomen en zij zullen dus de gemeentefinanciën ten steun kunnen zijn; maar men moet zich niet te groote voordeelen voorstellen.

De belasting drukt den aandeelhouder, die tevéns bewoner is van de belastinghefi'ende gemeente, extra, en dit noopt reeds billijkheidshalve tot matiging bij de heffing; maar bovendien zal deze belastingbron voor een gemeente een uiterst delicate blijken, daar immers de vennootschap, die daartoe in staat is, al spoedig zal verhuizen. Het belang harer aandeelhouders dwingt haar daartoe.

Bij deze belastingbron doet zich de vraag voor, of het rijk verstandig doet haar aan de gemeente toe te wijzen. Als de wetgever niet bepaald voorschrijft dat deze belasting vóór andere door alle gemeenten zal moeten worden geheven. dan zal verhuizing der vennootschap naar een minder belastinghefi'ende gemeente tot gevolg hebben, dat het rijk een stuk van zijn belastinggebied heeft afgestaan zonder daarmee nut te stichten bij de gemeenten in nood.

De zorg. door liet wetsontwerp besteed aan liet regelen der verdeeling van het inkomen tusschen de plaats van

Sluiten