Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer in naam in nood verkeeren dan in werkelijkheid; en duidelijk treedt in het licht hoe een goede subsidieeringswijze voor Amsterdam een som zal aanwijzen, die, hoezeer dan ook ten onrechte, den indruk maakt, dat de hoofdstad onbillijk wordt bevoordeeld.

De nota van de heeren is de eenige, die voor een groot aantal gemeenten den opzet van de cijfers geeft en uitrekent, wat die gemeenten zullen ontvangen.

Amsterdam zou nu volgens dat systeem zijn subsidie zien verhoogd met f 1,500,000, of met 75 %,

Winschoten met f 22,000 of 93 %.

Emmen „ „ 13,000 „ 100 %.

Leiden „ „ 80.000 „ 07 %.

Edam „ „ 8,700 „ 70 %,

Middelburg „ „ 23.000 „ 50 %.

Vlissingen „ „ 29,000 „ 01 %.

Tiel „ „ 8,300 „ 55 %.

Breda „ „ 0,500 „ 15 %.

Rotterdam „ „ 123.000 „ 11 %,

terwijl de subsidie van den Haag, Arnhem en andere rijke gemeenten niet wordt verhoogd.

Ziedaar m. i. juist klinkende cijfers, en waar dit voorstel de subsidie in de toekomst doet klimmen met de behoefte, eenigszins in den geest van het voorstel van de H.H. v. Nierop c.s., zou ik geneigd zijn te verklaren, dat met het plan Heemskerk—Pollema het wenschelijke bereikt wordt. Wel is 1% millioen voor Amsterdam te laag; immers na ontvangst van deze subsidieverhooging kan alleen het percentage der Inkomstenbelasting met nog niet ten volle 1 y2 % dalen; maar in verband met de baten uit de belastinguitbreiding en in de veronderstelling dat deze ongewijzigd wordt aangenomen, kan de subsidie ermee door.

Helaas, er is weer een maar! Het voorstel is m. i. bedorven door overwegingen van de voorstellers over te verwachten schokken in de financiën van rijk en gemeente, die hen tot de conclusie brachten, dat hun maatregel niet in eens maar geleidelijk moet worden ingevoerd.

Sluiten