Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het komt de Commissie wenschelijk voor, dat de vergiften van lijst a. van een rood kruis worden voorzien en dat zij, afgescheiden van de vergiften van lijst b., in een afzonderlijke kast worden bewaard; voorts dat de vergiften van lijst b. ook bij bewaring in een gesloten vergiftkast door een blauw kruis worden gekenmerkt;

c. de lijst der stoffen,, bedoeld in art. 30 der Wet van 1 Juni 1865, regelende de uitoefening der Artsenij bereidkunst (Staatsblad N°. 61);

d. de lijst van geneesmiddelen, welke de apotheekhoudende geneeskundigen voorhanden moeten hebben.

Lijsten en 18. In de Pharmacopee zijn opgenomen eenige lijsten en Tabellen. tabellen, die óf voor de toepassing der voorschriften of voor de dagelijksche praktijk noodzakelijk of wenschelijk zijn gebleken. Ten einde den omvang der Pharmacopee, die door de wijze van bewerking van verschillende artikelen toch reeds vrij aanzienlijk is geworden, niet nog meer uit te breiden, zijn verscheidene, vroeger in de Pharmacopee afzonderlijk opgenomen, lijsten thans met den algemeenen bladwijzer vereenigd.

De verkorte titels van de lijsten en tabellen, die afzonderlijk werden opgenomen, volgen hier:

I. Lijst van Reagentia.

II. Lijst van Titervloeistoffen.

III. Tabellen, aangevende de soortelijke gewichten van

de oplossingen van eenige alkaliën en zuren en de daarmede overeenkomende gewichtsprocenten en titrimetrische verhoudingen.

IV. Tabel, aangevend de soortelijke gewichten van

eenige vloeistoffen bij de temperaturen van 12°-35°.

V. Tabel, aangevend het aantal druppels per gram voor eenige vloeistoffen.

Sluiten