Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Acidum aceticum concentratum. Sterk Azijnzuur.

Acidum accticum glaciale.

IJsazijn.

CHj.COOH.

Kleurlooze, heldere, zure, prikkelend riekende vloeistof, die in elke verhouding met water en met alkohol mengbaar is en bij verwarming geheel vervluchtigt. Soortelijk gewicht 1,055— 1,062. Kookpunt 117°—118".

Sterk Azijnzuur stolt bij lage temperatuur tot een kristallijne massa, welke boven 16° vloeibaar wordt.

Een mengsel van Sterk Azijnzuur en water (1 = 20) wordt, na neutralisatie met een alkali, door ferrichloride donkerrood.

Na neutralisatie van Sterk Azijnzuur met een alkali mag de vloeistof niet brandig rieken.

Een mengsel van Sterk Azijnzuur en water (1 = 10) mag noch door zwavelwaterstof, noch door zilvernitraat van uiterlijk veranderen; evenmin door baryumnitraat, ook wanneer vooraf chloorwater is toegevoegd (ztcaveldioxyde).

Het gas, ontwikkeld door inwerking van een stukje zink op een mengsel van 1 cM? Sterk Azijnzuur en 5 cM? verdund zoutzuur, mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

Een mengsel van 5 cM? Sterk Azijnzuur, 15 cM? water en 1 cM? kaliumpermanganaat (1 = 1000) mag binnen 10 minuten niet ontkleurd worden.

Wordt 10 G. Sterk Azijnzuur met water verdund tot 100 cM?, dan moet 10 cM? dezer vloeistof ter neutralisatie minstens 16,2 cM? N. alkali vereischen, hetgeen overeenkomt met een zuurgehalte van minstens 97,2 pet.

Sluiten