Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

5 cM? Zoutzuur moet ter neutralisatie 38,5 cM? N. alkali vereischen.

Acidum hydrochloricum dilutum. Verdund Zoutzuur.

Viermaal normaal chloorwaterstofzuur.

Meng Zoutzuur met zooveel water, dat ter neutralisatie van 10 cM? van liet mengsel wordt vereischt 40 cM? N. alkali.

Hiertoe is noodig 583,4 G. Zoutzuur per L. van het mengsel.

Kleurlooze, heldere vloeistof met het soortelijk gewicht 1,067, die aan dezelfde eischen van zuiverheid moet voldoen als Zoutzuur.

+ Acidum hydrocyanicum dilutum. F.l. Verdund Cyaanwaterstofzuur.

Verdund Blauwzuur.

Oplossing van 2 pet. HCN in een mengsel van 80 volumina water en 20 volumina Spiritus.

Kleurlooze, heldere vloeistof, die naar cyaanwaterstof riekt en bij verwarming geheel vervluchtigt. Soortelijk gewicht 0,977-0,978.

Wordt 1 druppel Verdund Cyaanwaterstofzuur met 1 cM? kaliloog en 10 mG. ferrosulfaat tot de kooktemperatuur ver-

Sluiten