Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Aloe.

Aloë.

De stof verkregen door uitdamping van het sap, gevloeid uit de dwars doorgesneden bladen van verschillende soorten van het geslacht Aloë, die in Zuid-Afrika inheemsch zijn en elders, bepaaldelijk op het eiland Curacao, voor de alofebereiding gekweekt worden.

Donkerbruine, glanzige of doffige massa, die gemakkelijk in schelpvormige stukken te breken is. Reuk eigenaardig, smaak bitter.

Met 5 deelen spiritus verwarmd, lost Aloe geheel op, bij bekoeling scheidt zich niets of slechts een gering vlokkig neerslag af. In kokende chloroform is Aloë bijna niet, m kokenden aether weinig oplosbaar; bij verdamping van het heldergeel gekleurde aetlierische vocht blijft een geringe rest achter, die ten hoogste 5 pet. der Aloë bedragen maSMet de 10-voudige hoeveelheid water gekookt, geeft Aloe

een oplossing, waaruit, als de vloeistof bekoeld is, niet meer

dan de helft van het gewicht der Aloë mag zijn afgescheiden.

Gedroogd en fijngewreven, geeft Aloë een donkergee poeder, dat bij 100° noch samenpakken, noch van kleur

veranderen mag.

Het watergehalte is 8-12 pet.; het aschgehalte mag

ten hoogste 1,5 pet. bedragen.

Ammonia liquida.

Ammonia.

Vloeistof, bestaande uit ongeveer 10 pet. NH3 en 90 pet. water.

Kleurlooze, heldere, zeer doordringend riekende vloeistof, waarvan de damp rood lakmoespapier blauw kleurt. Soortelijk gewicht 0,960.

Sluiten