Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een aromatisch riekende, olieachtige vloeistof, zwaarder dan water en onoplosbaar in natronloog, ook bij koken; wordt 1 druppel der rest met 5 cM? kaliumpermanganaat (1=10) verwarmd, dan ontstaat benzaldehyde.

De aan de lucht hard geworden balsem, gevloeid uit den verwonden stam van Myroxylon toluiferum, H. B. et K. Nov. Gen. et Sp. VI. 375.

Bruine, kristallijne massa, die reeds bij zachte warmte week wordt. Gedroogd, laat zij zich tot een licht grijsgeel poeder wrijven, dat benzoëachtig riekt en zwak aromatisch smaakt. Tolubalsem lost volledig op, behoudens de geringe verontreinigingen, in spiritus en in chloroform; in zwavelkoolstof mag, ook bij verwarming, ten hoogste een vierde gedeelte oplossen.

+ Balsamum tolutanum. Tolubalsem.

+ Balsamum Vitae Hoffmanni. Hoffmanns Balsem.

Mixtura olcoso-balsamica.

Meng

Kaneelolie, 5

Citroenolie, 5

Lavendelolie vanelkvijfdeelen, 5

Kruidnagelolie 8

Foelieolie van elk acht deelen 8

en

Sluiten